Sabtu, November 17, 2018
Beranda blog

Cepatnya Berlaku Kehendak Allah

Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah!" Maka jadilah sesuatu itu

Di Tangan-Nya Kekuasaaan Atas Segala Sesuatu

dalil
Maka Maha Suci (Allah) yang di tangan-Nya kekuasaaan atas segala sesuatu dan kepada-Nya kamu dikembalikan

Menetapkan Keesaan-Nya

Demi (rombongan) yang berbaris bershaf-shaf, Demi (rombongan) yang mengarahkan, Demi (rombongan) yang membaca peringatan, Sungguh, Tuhanmu benar-benar Esa

Salah Satu Fungsi Bintang

Sesungguhnya Kami telah menghias langit dunia (yang terdekat), dengan hiasan bintang-bintang. Dan (Kami) telah menjaganya dari setiap setan yang durhaka, Mereka (setan-setan itu) tidak dapat mendengar (pembicaraan) para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru

Penciptaan Manusia

bahasa indonesia
"Apakah penciptaan mereka yang lebih sulit ataukah apa yang telah Kami ciptakan itu?" Sesungguhnya Kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.

Kebangkitan dan Hisab

Dan apabila mereka melihat suatu tanda (kebesaran Allah), mereka memperolok-olokkan. Dan mereka berkata, "Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata.” (Mereka juga berkata mengingkari kebangkitan),

Manusia di Padang Mahsyar

(Diperintahkan kepada malaikat), "Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah, selain Allah, lalu tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.

Saling Mencela

Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain saling berbantah-bantahan. Pengikut-pengikut mereka berkata (kepada pemimpin-pemimpin mereka), "Kamulah yang datang kepada kami dari kanan.”

Merasakan Azab

Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama merasakan azab. Sungguh, demikianlah Kami memperlakukan terhadap orang-orang yang berbuat dosa

Balasan

Dan kamu tidak diberi balasan melainkan terhadap apa yang telah kamu kerjakan,

Untuk Hamba Allah yang Dibersihkan dari Dosa

Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan (dari dosa), mereka itu memperoleh rezeki yang sudah ditentukan. (yaitu) buah-buahan. Dan mereka orang yang dimuliakan. di dalam surga-surga yang penuh kenikmatan

Pentingnya Memilih Teman yang Baik

Lalu mereka berhadap-hadapan satu sama lain sambil bercakap-cakap. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sesungguhnya aku dahulu (di dunia) pernah mempunyai seorang teman, yang berkata,

Berlomba untuk Mengejar Surga

ayat
Maka apakah kita tidak akan mati? Kecuali kematian kita yang pertama saja (di dunia), dan kita tidak akan diazab (di akhirat ini)? Sungguh, ini benar-benar kemenangan yang agung

Kemenangan Diraih dengan Berusaha

Untuk (kemenangan) serupa ini hendaklah beramal orang-orang yang mampu beramal

Pohon Zaqqum

Sungguh, Kami menjadikannya (pohon zaqqum) sebagai azab bagi orang-orang zalim. Sungguh, itu adalah pohon yang keluar dari dasar neraka Jahim. Mayangnya seperti kepala-kepala setan

Akibat yang Diderita Umat Terdahulu

Sesungguhnya mereka mendapati nenek moyang mereka dalam keadaaan sesat, lalu mereka tergesa-gesa mengikuti jejak (nenek moyang) mereka. Dan sungguh, sebelum mereka (suku Quraisy), telah sesat sebagian besar dari orang-orang yang dahulu

Kisah Nabi Nuh ‘Alaihis Salam

Dan sungguh, Nuh telah berdoa kepada Kami, maka sungguh, Kamilah sebaik-baik yang memperkenankan doa. Kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya dari bencana yang besar. Kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan.

Kisah Nabi Ibrahim ‘Alaihis Salam

Dan sungguh, Ibrahim termasuk golongannya (Nuh). (lngatlah) ketika dia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci. (Ingatlah) ketika dia berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah itu?

Menuju Tempat Berhala

Kemudian dia (Ibrahim) pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka; lalu dia berkata, "Mengapa kamu tidak makan? Mengapa kamu tidak menjawab?"

Mereka Membakar Nabi Ibrahim

Mereka berkata, "Buatlah bangunan (perapian) untuknya (membakar) Ibrahim; lalu lemparkanlah dia ke dalam api yang menyala-nyala itu.” Maka mereka bermaksud memperdayainya dengan (membakar)nya, (namun Allah menyelamatkannya),

Anak yang Sangat Sabar

Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang yang saleh.” Maka Kami beri kabar gembira kepadanya dengan (kelahiran) seorang anak yang sangat sabar (Ismail).

Keduanya Menampilkan Ketataan

Maka ketika anak itu sampai (pada umur) sanggup berusaha bersamanya, (Ibrahim) berkata, "Wahai anakku! Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu!"

Pengorbanan dan Penyerahan yang Tinggi

Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia (Ibrahim) membaringkan anaknya atas pelipisnya, (nyatalah kesabaran keduanya ).

Lulus dari Suatu Ujian yang Nyata

Lalu Kami panggil dia, "Wahai Ibrahim! Sungguh, engkau telah membenarkan mimpi itu.” Sungguh, demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata

Dasar Disyariatkannya Qurban

manasik haji
Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dan Kami abadikan untuk Ibrahim (pujian yang baik) di kalangan orang-orang yang datang kemudian, "Selamat sejahtera bagi Ibrahim.”

Latest article

manasik haji

Keberkahan Atas Keturunan Laki-laki dan Perempuan

Allah memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah memberikan keberkahan atas keturunan bagi...
ibadah haji

Golongan Kanan dan Golongan Kiri

Orang-orang yang beriman dan saling berpesan adalah golongan kanan dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami adalah golongan kiri.