Senin, September 21, 2020

Kaum Tsamud

Ingatlah Nikmat-nikmat Allah

Ditimpa Gempa

Tantangan Para Ahli Sihir