Kajian Tafsir Al-Qur’an Juz Ke-3

0
99

Berikut merupakan Link untuk Kajian Tafsir Al-Qur’an Juz Ke-3

2. Surah Al-Baqarah Ayat 253 - 286

3.Surah Ali Imran Ayat 1 - 91

1-2. Yang Hidup Kekal Yang Terus Menerus Mengurus Makhluk-Nya

3. Menetapkan Kebenaran Al-Qur’an

4. Dia Menurunkan Al-Furqan

5-6. Dialah yang Membentuk Kamu dalam Rahim

7. Ayat-ayat yang Muhkamat dan Mutasyabihat

7. Mengikuti yang Mutasyabihat untuk Menimbulkan Fitnah

7. Orang yang Dalam Hatinya Condong kepada Kesesatan

7. Tidak Ada yang Mengetahui Takwilnya Melainkan Allah

7. Orang-orang yang Ilmunya Mendalam

7. Tidak Ada yang Dapat Mengambil Pelajaran

8-9. Doa Memohon Konsistensi dalam Petunjuk

8-9. Ya Tuhan Yang Membolak-balikkan Hati

10. Harta dan Anak Sedikit pun Tidak Dapat Menolak Siksa Allah

11. Allah Menyiksa Mereka Disebabkan Dosa-dosanya

12. Digiring ke Dalam Neraka Jahannam

13. Dua Golongan yang Berhadap-hadapan

13. Jumlah Pasukan dalam Perang Badar

14. Dijadikan Indah dalam Pandangan Manusia

14. Cinta kepada Apa-apa yang Diinginkan

14. Kuda Pilihan, Binatang-binatang Ternak dan Sawah Ladang

15. Bagi Orang-orang yang Bertakwa

16. Doa Orang yang Akan Mendapatkan Surga

17. Orang yang Sabar, yang Benar, yang Tetap Taat

18. Persaksian Terhadap Keesaan Allah

19. Agama yang Diridhai di Sisi Allah Hanyalah Islam

20. Jika Mendebat Tentang Kebenaran Islam dan Tauhid

21-22. Yang Sia-sia Pekerjaannya di Dunia dan di Akhirat

23-24. Berpalingnya Mereka dari Hukum Allah dan dari Kebenaran

25. Kepada Setiap Jiwa Diberi Balasan yang Sempurna

26. Doa Mengakui Kebesaran Allah

27. Bukti-bukti Kekuasaan dan Kebenaran Allah SWT.

28. Larangan Berwala’ (Memberikan Loyalitas)

29. Allah Maha Kuasa Atas Segala Sesuatu

30. Ketika Setiap Diri Mendapatkan Semua Kebajikan

31. Kecintaan Allah Akan Diperoleh dengan Mengikuti Rasul-Nya

32. Taatilah Allah dan Rasul

33-34. Memilih Adam, Nuh, Keluarga Ibrahim dan keluarga Imran

35. Istri Imran Bernazar kepada Allah

36. Istri Imran Melahirkan Anaknya

37. Pemeliharaan Zakariya Terhadap Maryam

38. Doa Nabi zakariya untuk Mendapatkan Anak yang Baik

39. Kabar Gembira dengan Kelahiran Yahya ‘Alaihis Salam

40-41. Merasa Heran Akan Mempunyai Seorang Anak

42. Wanita yang Terpilih

43. Sujud dan Rukuklah Bersama Orang-orang yang Rukuk

44. Sebagian dari Berita-berita Ghaib

45. Seorang Terkemuka di Dunia dan di Akhirat

46-47. Dia Berbicara kepada Manusia Sewaktu dalam Buaian

48. Allah Mengajarkan kepadanya Kitab

49-51. Kenabian dan Mukjizat Nabi Isa ‘Alaihis Salam

52. Para Hawariyin (Pengikuti Setia Nabi Isa‘Alaihis Salam)

53. Doa Pengikut Nabi Isa ‘Alaihis Salam

54-56. Allah Sebaik-baik Pembalas Tipu Daya

57-58. Allah Tidak Menyukai Orang-orang yang Zalim

59-60. Kebenaran Itu Datang dari Tuhanmu

61. Bermubahalah Agar Laknat Allah Ditimpakan kepada Orang Dusta

61. Asbabun Nuzul Turunnya Ayat Mubahalah

61. Kisah Delegasi Najran

62-63. Sesungguhnya Ini Adalah Kisah yang Benar

64. Berpegang kepada Suatu Kalimat yang Tidak Ada Perselisihan

65. Mengapa Berbantah-bantahan Tentang Ibrahim?

66-68. Hakikat Agama Nabi Ibrahim ‘Alaihis Salam

69-72. Sikap Ahli Kitab Terhadap Kaum Muslimin

73-74. Sesungguhnya Karunia Itu di Tangan Allah

75. Keburukan dalam Bermu’amalah dan Melakukan Akad

76. Allah Mencintai Orang-orang yang Bertakwa

77. Menukar Janji dengan Cara Melanggar Janji

77. Tiga Macam Orang yang Allah Tidak Akan Berbicara Dengannya

77. Ada Tiga Macam Orang yang Dicintai Oleh Allah

77. Bersumpah dengan Sumpah Dusta

78. Kedustaan Mereka dalam Urusan Agama

79. Seorang Nabi Tidak Akan Menyuruh Manusia Menyembah Dirinya

80. Tidak Layak Memerintahkan Menyembah Seseorang Selain Allah

81-82. Pengambilan Perjanjian dari Para Nabi

83. Mengapa Mencari Agama yang Lain Selain Agama Allah?

84. Wajibnya Beriman kepada Para Nabi dan Rasul

85. Agama yang Diterima di Sisi Allah Hanyalah Islam

86-89. Hidayah Hanya di Tangan Allah Subhaanahu wa Ta’aala

90. Orang yang Menunda Tobat Sampai Matinya

91. Sekalipun Telah Menginfakkan Emas Sepenuh Bumi

Indeks

 

Berita sebelumyaMenelaah Variasi Pengungkapan Struktur Fabel
Berita berikutnyaSekalipun Telah Menginfakkan Emas Sepenuh Bumi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here