Tafsir Al-Qur’an Juz Ke-10

0
172

Berikut merupakan Link untuk Kajian Tafsir Al-Qur’an Juz Ke-10

SURAH AL-ANFAAL

Pembagian Ghanimah dan Pendistribusiannya (41)

Allah Telah Menghalalkan Ganimah (41)

Mengingatkan Nikmat Allah Subhaanahu wa Ta’aala (42)

Kemenangannya Ketika itu Bukan Karena Banyak Jumlah (43-44)

Kewajiban Berteguh Hati (45)

Jangan Berselisih (46)

Larangan Berlaku Sombong dan Riya (47)

Setan Balik ke Belakang (48)

Ada Penyakit di Dalam Hatinya (49)

Ketika Para Malaikat Mencabut Nyawa (50-51)

Mengubah Dilakukan Pertama Kali di Masyarakat (52-54)

Setiap Kali Berjanji Mereka Mengkhianati Janjinya (55-57)

Allah Tidak Menyukai Orang yang Berkhianat (58)

Mereka Tidak Dapat Melemahkan Allah (59)

Mempersiapkan Kekuatan yang Tangguh (60)

Condong Kepada Perdamaian (61)

Allah yang Mempersatukan Hati Orang-orang Beriman (62-63)

Cukuplah Allah Menjadi Pelindung (64-66)

Masalah Tawanan (67)

Bolehnya Memakan Harta Ghanimah (68-69)

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (70)

Berlakunya Ijtihad dalam Masalah Tawanan (71)

Memberikan Tempat dan Pertolongan (72)

Niscaya Akan Terjadi Kekacauan (73)

Orang yang Benar-benar Beriman (74)

Pembatalan Kewarisan Jika Tertuju kepada Selain Kerabat (75)

SURAH AT-TAUBAH

Surah At-Taubah Tidak Diawali dengan Basmalah 

Pemutusan Hubungan dari Allah dan Rasul-Nya (1-2)

Maklumat (Pemberitahuan) dari Allah dan Rasul-Nya (3)

Maklumat di Mina (3)

Diutus untuk Menyampaikan Empat Perkara (3) 

Tentang Hari Haji Akbar (3)

Allah Menyukai Orang-orang yang Bertakwa (4)

Jika Bertobat dan Mendirikan Shalat serta Menunaikan Zakat (5)

Pemberian Perlindungan (6)

Hikmah Pemutusan Hubungan dengan Kaum Musyrik  (7)

Mustahil Ada Ikatan dan Perjanjian (8)

Memperjualbelikan Ayat-ayat Allah dengan Harga Murah (9-11)

Orang-orang yang Tidak Dapat Dipegang Janjinya (12)

Ujian dari Allah Kepada Kaum Mukmin (13-15)

Apakah Akan Dibiarkan Begitu Saja? (16)

Orang-orang yang Layak Memakmurkan Masjid (17)

Memakmurkan Masjid (18)

Keutamaan dari Amal (19)

Balasan Bagi Kaum Mukmin yang Berhijrah (20-22)

Hubungan Sebagai Wali (23-24)

Allah Telah Menolong Kaum Mukminin (25)

Kisah Perang Hunain (25)

Allah Menurunkan Ketenangan kepada Rasul-Nya (26)

Allah Menerima Tobat Orang yang Dia Kehendaki (27)

Larangan bagi Kaum Musyrik Memasuki Masjidil Haram (28)

Orang-orang Kafir yang Melakukan Permusuhan (29)

Rusaknya ‘Aqidah Ahli Kitab (30)

Dia Bersih dari Sekutu (31)

Usaha Batil Memadamkan Cahaya Allah (32)

Janji Allah untuk Menolong Agama-Nya (33)

Pentingnya Mengeluarkan Zakat Mal (34)

Pujian kepada Mempersedikit Emas dan Perak (34)

Simpanan yang Paling Baik Buat Seseorang (34)

Apabila Ingin Menyimpan Emas dan Perak (34)

Hari Ketika Emas dan Perak Dipanaskan dalam Neraka Jahannam (35)

Perihal Harta Simpanan (35)

Menyimpan Harta Kanz (35)

Memuliakan Bulan-bulan Haram (36)

Zaman Itu Berputar (36)

Arti Nama-nama Bulan dan Hari dalam Kalender Hijriyah (36)

Di Antaranya Empat Bulan Haram (36)

Mengundur-undurkan Bulan Haram (37)

Kisah Perang Tabuk (38)

Mengganti dengan Kaum yang Lain (39)

Celaan kepada Orang-orang yang Tidak Mau Menolong (40)

Mengorbankan Jiwa dan Raga untuk Memperoleh Rida-Nya (41)

Membongkar Kedok Kaum Munafik (42)

Menyatakan Pemberian Maaf (43)

Selalu Bimbang dalam Keraguan (44-45)

Allah Tidak Menyukai Keberangkatan Mereka (46)

Hanya Akan Membuat Kekacauan (47)

Mengatur Berbagai Tipu Daya (48-49)

Gembiranya Kaum Munafik (50-51)

Allah Akan Menimpakan Azab (52)

Tidak Menerima Sedekah Kecuali yang Ikhlas dan Baik (53-54)

Kagum dengan Harta dan Anak (55)

Orang-orang yang Sangat Takut (56-57)

Sikap Orang Munafik Terhadap Pembagian Sedekah (58)

Sekiranya Mereka Benar-benar Ridha (59)

Yang Berhak Menerima Zakat (60)

Pembagian Harta Zakat (60)

Menyakiti Rasulullah Saw. (61)

Sumpah yang Dusta (62-63)

Takut Jika Diturunkan Suatu Surah (64)

Haramnya Menjadikan Agama Sebagai Bahan Olok-olokkan Meskipun Bercanda (65)

Di Antara Permintaan Maaf (66)

Akhlak Kaum Munafik (67-68)

Keadaan Kaum Munafik dan Musyrikin (69)

Pelajaran dari Umat-umat Terdahulu (70)

Sifat-sifat Kaum Mukmin (71)

Surga yang Mengalir di Bawahnya Sungai-sungai (72)

Bersikap Tegas (73)

Jika Bertobat, Itu Adalah Lebih Baik (74)

Berkenaan dengan Abdullah Ibnu Ubay (74)

Ikrar Orang Munafik (75-76)

Kisah Sa’labah Ibnu Hatib Al-Ansari (75-76)

Pengingkaran yang Dilakukan Terhadap Perjanjian (77-78)

Mereka yang Mencela Orang-orang Beriman (79)

Allah Tidak Akan Memberi Ampunan (80)

Bergembiranya Kaum Munafik (81-82)

Ketika Tidak Ikut Berperang (83)

Larangan Menyalatkan Jenazah Orang Munafik (84-85)

Kaum Munafik yang Kaya (86-87)

Mereka Itu Memperoleh Kebaikan (88-89)

Akan Ditimpa Azab yang Pedih (90)

Tidak Ada Alasan Apa Pun untuk Menyalahkan Orang-orang yang Berbuat Baik (91)

Allah Telah Mengunci Hati Mereka (92-93)

HALAMAN INDEKS

 

 

Berita sebelumyaDapur Telah Memancarkan Air
Berita berikutnyaMereka Mengejeknya