Tafsir Al-Qur’an Juz Ke-10

0
68

Berikut merupakan Link untuk Tafsir Al-Qur’an Juz Ke-10

.

No. Surah Ayat Judul Postingan
8 Al-Anfaal 41 Pembagian Ghanimah dan Pendistribusiannya
42 Mengingatkan Nikmat Allah Subhaanahu wa Ta’aala
43-44 Kemenangannya Ketika itu Bukan Karena Banyak Jumlah
45 Kewajiban Berteguh Hati
46 Janganlah Kamu Berselisih
47 Larangan Berlaku Sombong dan Riya
48 Setan Balik ke Belakang
49 Orang-orang yang Ada Penyakit di Dalam Hatinya
50-51 Ketika Para Malaikat Mencabut Nyawa
52-54 Kebinasaan Suatu Kaum
55-57 Setiap Kali Berjanji Mereka Mengkhianati Janjinya
58 Allah Tidak Menyukai Orang yang Berkhianat
59-60 Mempersiapkan Kekuatan yang Tangguh
61 Condong Kepada Perdamaian
62-63 Allah yang Mempersatukan Hati Orang-orang Beriman
64-66 Cukuplah Allah Menjadi Pelindung
67 Masalah Tawanan
68-69 Bolehnya Memakan Harta Ghanimah
70 Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang
71 Berlakunya Ijtihad dalam Masalah Tawanan
72 Ketika Mereka Memberikan Tempat dan Pertolongan
73 Niscaya Akan Terjadi Kekacauan
74 Mereka Itulah Orang yang Benar-benar Beriman
75 Pembatalan Kewarisan Jika Tertuju kepada Selain Kerabat
9 At-Taubah 1-2 Pemutusan Hubungan dari Allah dan Rasul-Nya
3 Bebas dari Bertanggung Jawab Terhadap Perjanjian
4 Allah Menyukai Orang-orang yang Bertakwa
5 Jika Mereka Bertobat dan Mendirikan Shalat
6 Pemberian Perlindungan
7 Mustahil Ada Ikatan dan Perjanjian
8 Mustahil Ada Ikatan dan Perjanjian
9-11 Memperjualbelikan Ayat-ayat Allah dengan Harga Murah
12 Orang-orang yang Tidak Dapat Dipegang Janjinya
13-15 Ujian dari Allah Kepada Kaum Mukmin
16 Akan Dibiarkan Begitu Saja
17 Tidaklah Pantas Orang-orang Musyrik Memakmurkan Masjid Allah
18 Memakmurkan Masjid
19 Keutamaan dari Amal
20-22 Balasan Bagi Kaum Mukmin yang Berhijrah
23-24 Jika Mereka Lebih Menyukai Kekafiran daripada Keimanan
25 Keimanan yang Benar
26 Allah Menurunkan Ketenangan kepada Rasul-Nya
27 Allah Menerima Tobat Orang yang Dia Kehendaki
28 Larangan bagi Kaum Musyrik Memasuki Masjidil Haram
29 Orang-orang Kafir yang Melakukan Permusuhan
30-31 Rusaknya ‘Aqidah
32 Usaha Batil Mereka untuk Memadamkan Cahaya Allah
33 Janji Allah untuk Menolong Agama-Nya
34 Peringatan Terhadap Ulama Jahat
35 Hari Ketika Emas dan Perak Dipanaskan dalam Neraka Jahannam
36 Memuliakan Bulan-bulan Haram
37 Oleh Setan Dijadikan Terasa Indah
38 Kisah Perang Tabuk
39 Menggantikan Kamu dengan Kaum yang Lain
40 Celaan kepada Orang-orang yang Tidak Mau Menolong
41 Menganjurkan untuk Berinfak di Jalan-Nya
42 Niscaya Mereka Mengikutimu
43 Membongkar Kedok Kaum Munafik
44-45 Selalu Bimbang dalam Keraguan
46 Allah Tidak Menyukai Keberangkatan Mereka
47 Hanya Akan Membuat Kekacauan
48-49 Mengatur Berbagai Tipu Daya
50-52 Gembiranya Kaum Munafik
53-54 Tidak Menerima Sedekah Kecuali yang Ikhlas dan Baik
55 Kagum dengan Harta dan Anak
56-57 Tidak Tertipu oleh Mereka
58 Pembagian Sedekah
59 Sekiranya Mereka Benar-benar Ridha
60 Yang Berhak Menerima Zakat
61 Kaum Munafik Menyakiti Rasulullah ﷺ
62-63 Kaum Munafik Berusaha Membuat Manusia Ridha Kepadanya
64 Orang Munafik Itu Takut Jika Diturunkan Suatu Surah
65 Haramnya Menjadikan Agama Sebagai Bahan Olok-olokkan Meskipun Bercanda
66 Tidak Perlu Kamu Meminta Maaf
67-68 Di Antara Akhlak Kaum Munafik dan Kejahatan Mereka
69 Keadaan Kaum Munafik dan Musyrikin
70 Mengambil Pelajaran dari Umat-umat Terdahulu
71 Sifat-sifat Kaum mukmin
72 Surga yang Mengalir di Bawahnya Sungai-sungai
73 Bersikap Tegas
74 Tidak Mempunyai Pelindung dan Tidak Pula Penolong
75-76 Ikrar Orang Munafik Tidak Dapat Dipercaya
77-78 Pengingkaran yang Dilakukan Orang Munafik
79 Mereka Akan Mendapat Azab yang Pedih
80 Allah Subhaanahu wa Ta’aala Tidak Akan Mengampuni Mereka
81-82 Bergembiranya Kaum Munafik
83 Kaum Munafik Ketika Tidak Ikut Berperang
84-85 Larangan Menyalatkan Jenazah Orang Munafik
86-87 Kaum Munafik yang Kaya
88-89 Besarnya Pahala Mujahid Dunia dan Akhirat
90 Akan Ditimpa Azab yang Pedih
91 Tidak Ada Alasan Apa Pun untuk Menyalahkan Orang-orang yang Berbuat Baik
92-93 Allah Telah Mengunci Hati Mereka

.

Juz 8 Juz 9 Utama Juz 11 Juz 12

.