Indeks

0
733

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Indeks berikut sebagian insya Allah sudah tersambung ke link yang dituju. Tetapi sebagian lagi insya Allah masih dalam proses.

Ya Allah, Berilah kami kemudahan, kelancaran, dan bimbingan dalam meyelesaikan kajian Tafsir ini.

Pengantar
1. Surat Al-Fatihah
JUZ 1
JUZ 2
2.  Al-Baqarah : 1-141 2.  Al-Baqarah : 142-252
JUZ 3
2.  Al-Baqarah : 253-286 3.  Ali Imran : 1-91
Juz  4
3.   Ali Imran : 92-200 4.  An-Nisaa’ : 1-23
Juz 5
4.  An-Nisaa’ : 24-147
Juz 6
4.  An-Nisaa’ : 148-176 5. Al-Maa’idah : 1-82
Juz 7
5. Al-Maa’idah : 83-120 6. Al-An’aam : 1-110
Juz 8
6. Al-An’aam : 111-165 7. Al-A’raaf : 1-87
 Juz 9
7. Al-A’raaf : 88-206 8. Al-Anfaal : 1-40
 Juz 10
8. Al-Anfaal : 41-75 9. At-Taubah : 1-93
 Juz 11
9. At-Taubah : 94-129 10. Yunus : 1-109 11. Hud : 1-5
 Juz 12
11. Hud : 6-123 12. Yusuf : 1-52
Juz 13
12. Yusuf : 53-111 13. Ar-Ra’d : 1-43 14. Ibrahim : 52 15. Al-Hijr : 1
 Juz 14
15. Al-Hijr : 2-99 16. An-Nahl : 1-128
JUZ 15
17. Al-Israa’ : 1-111 18. Al-Kahf : 1-74
 Juz 16

18. Al-Kahf : 75-110

19. Maryam : 1-98

20. Thaahaa : 1-135

Juz 17
21. Al-Anbiya : 1-112
22. Al-Hajj : 1-78
Juz 18
23. Al-Mu’minun : 1-118
24. An-Nuur : 1-64
25. Al-Furqaan : 1-20
Juz 19
25. Al-Furqaan : 21-77
26. Asy-Syu’araa : 1-227
27. An-Naml : 1-55
Juz 20
27. An-Naml : 56-93
28. Al-Qashash : 1-88
29. Al-‘Ankabut : 1-44
Juz 21
29. Al-‘Ankabut : 45-69
30. Ar-Ruum : 1-60
31. Luqman : 1-34
32. As-Sajdah : 1-30
33. Al-Ahzaab : 1-30
 Juz 22
33. Al-Ahzaab : 31-73
34. Saba’ : 1-54
35. Fathir : 1-45
36. Yaasiin : 1-21
Juz 23
36. Yaasiin : 22-83
37. Ash-Shaaffaat : 1-182
38. Shaad : 1-88
39. Az-Zumar : 1-31
Juz 24
39. Az-Zumar : 32-75
40. Al-Mu’min : 1-85
41. Fushshilat : 1-56
Juz 25
41. Fushshilat : 47-54
42. Asy-Syuura : 1-53
43. Az-Zukhruf : 1-89
44. Ad-Dukhaan : 1-59
45. Al-Jaatsiyah : 1-37
JUZ 26
46. Al-Ahqaf : 1-35
47. Muhammad : 1-38
48. Al-Fath : 1-29
49. Al-Hujuraat : 1-18
50. Qaaf : 1-45
51. Adz-Dzaariyat : 1-30
Juz 27
51. Adz-Dzaariyat : 31-60
52. Ath-Thuur : 1-49
53. An-Najm : 1-62
54. Al-Qamar : 1-55
55. Ar-Rahman : 1-78
56. Al-Waaqi’ah : 1-96
57. Al-Hadiid : 1-29
Juz 28
58. Al-Mujaadilah : 1-22 59. Al-Hasyr : 1-24 60. Al-Mumtahanah : 1-13
61. Ash-Shaff : 1-14 62. Al-Jumu’ah : 1-11 63. Al-Munafiqun : 1-11
64. At-Taghaabun : 1-18 65. At-Thalaq : 1-12 66. At-Tahriim : 1-12
Juz 29
67. Al-Mulk : 1-30 68. Al-Qalam : 1-52 69. Al-Haaqqah : 1-52
70. Al-Ma’arij : 1-44 71. Nuuh : 1-28 72. Al-Jinn : 1-28
73. Al-Muzzammil : 1-20 74. Al-Muddatstsir : 1-56 75. Al-Qiyaamah : 1-40
76. Al-Insan : 1-31 77. Al-Mursalat : 1-50
Juz ‘Amma (Juz ke-30)
78. An-Naba’ : 1-40 79. An-Naazi’aat : 1-46 80. ‘Abasa : 1-42
81. At-Takwir : 1-29 82. Al-Infithar : 1-19 83. Al-Muthaffifin : 1-36
84.  Al-Insyiqaaq : 1-25 85. Al Buruuj : 1-22 86. Ath-Thaariq : 1-17
87. Al-A’la : 1-19 88. Al-Ghasyiyah : 1-26 89. Al Fajr : 1-30
90. Al Balad : 1-20 91. Asy-Syams : 1-15 92. Al-Lail : 1-21
93. Adh-Dhuhaa : 1-11 94. Al Insyirah : 1-8 95. At Tiin : 1-8
96. Al ‘Alaq : 1-19 97. Al-Qadar : 1-5 98. Al Bayyinah : 1-8
99. Az-Zalzalah : 1-8 100. Al ‘Aadiyaat : 1-11 101. Al-Qari’ah : 1-11
102. At Takaatsur : 1-8 103. Al ‘Ashr : 1-3 104. Al Humazah : 1-9
105. Al-Fil : 1-5 106. Quraisy : 1-4 107. Al Maa’un : 1-7
108. Al-Kautsar : 1-3 109. Al-Kafirun : 1-6 110. An Nashr : 1-3
111. Al Lahab : 1-5 112. Al Ikhlas : 1-3 113. Al Falaq : 1-5 114. An-Naas : 1-6
D  o  a

.

Berita sebelumyaAllah Beserta Orang-orang yang Bertakwa
Berita berikutnyaPerbaikan Kalimat