Notice: Trying to get property of non-object in /home/kecilnya/public_html/wp-includes/taxonomy.php on line 3885

Notice: Trying to get property of non-object in /home/kecilnya/public_html/wp-includes/taxonomy.php on line 3885
Sabtu, Oktober 19, 2019
Beranda Topik Surah Maryam

Topik: Surah Maryam

Kisah Nabi Zakariyya ‘Alaihis Salam

(Yang dibacakan ini adalah) penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hamba-Nya, Zakaria. (yaitu) ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut.

Pentingnya Menampakkan Kelemahan dan Kebutuhan

"Ya Tuhanku, sungguh (semua) tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada-Mu, Ya Tuhanku. Dan sungguh, aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku,

Permohonan Keturunan yang Saleh

Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Ya'qub: dan jadikanlah dia, Ya Tuhanku, seorang yang diridhai

Kabar Gembira dengan Seorang Anak Laki-laki

(Allah berfirman), “Wahai Zakaria! Kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya, yang Kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya

Kekuasaan Allah Tidak Ada yang Dapat Melemahkan-Nya

"Demikianlah.” Tuhanmu berfirman, "Hal itu mudah bagi-Ku; sungguh, engkau telah Aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali.”

Tidak Dapat Bercakap-cakap dengan Manusia Selama Tiga Malam

Dia (Zakaria) berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda.” Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama tiga malam, padahal engkau sehat.”

Allah Berikan Hikmah kepada Yahya a.s.

“Wahai Yahya! Ambillah (pelajarilah) kitab (Taurat) itu dengan sungguh-sungguh.” Dan Kami berikan hikmah kepadanya selagi dia masih kanak-kanak.

Keutamaan Nabi Yahya ‘Alaihis Salam dan Sifat-sifatnya

Dan (Kami jadikan) rasa kasih sayang (kepada sesama) dari Kami dan bersih (dari dosa). Dan dia pun seorang yang bertakwa, Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia bukan orang yang sombong (bukan pula) orang yang durhaka.

Kisah Maryam Ketika Mengasingkan Diri

Dan ceritakanlah (Muhammad) kisah Maryam di dalam kitab (Al-Qur’an), yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur (Baitulmaqdis),

Maha Suci Allah yang Berkuasa Atas Segala Sesuatu

Dia (Jibril) berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu, untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci.”

Urusan yang Sudah Diputuskan

"Demikianlah.” Tuhanmu berfirman, "Hal itu mudah bagi-Ku, dan agar Kami menjadikannya suatu tanda (kekuasaan Allah) bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami; dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan.”

Kisah Maryam Puteri Imran

Maka dia (Maryam) mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh

Merasakan Rasa Sakit Melahirkan

Maka rasa sakit akan melahirkan memaksanya (bersandar) pada pangkal pohon kurma, dia berkata, "Wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan

Janganlah Engkau Bersedih Hati

Maka dia (Jibril) berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu

Goyanglah Pangkal Pohon Kurma Itu

Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya (pohon) itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu, Maka makan, minum dan bersenang hatilah engkau.

Tuduhan Terhadap Maryam

Kemudian dia (Maryam) membawa dia (bayi itu) kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka (kaumnya) berkata, "Wahai Maryam! Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar

Berasal dari Keluarga yang Baik Lagi Suci

Wahai saudara perempuan Harun (Maryam)! Ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan pezina.”

Mengukuhkan Eksistensi Dirinya Sebagai Hamba Allah

"Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Dia (Isa) berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang Nabi

Pentingnya Berbakti kepada Kedua Orang Tua

Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup; Dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka

Perkataan yang Benar

Itulah Isa putra Maryam; sebagai perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak, Maha Suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah!” Maka jadilah sesuatu itu

Allah Itu Tuhanku dan Tuhanmu

“Dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahIah Dia. Ini adalah jalan yang lurus.” Maka berselisihlah golongan-golongan (yang ada) di antara mereka. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung!

Peringatan Tentang Hari Penyesalan

Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, (yaitu) ketika segala perkara telah diputuskan. Sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman.

Kisah Nabi Ibrahim ‘Alaihis Salam dengan Bapaknya

Ceritakanlah (Muhammad) kisah Ibrahim di dalam kitab (Al-Qur’an) ini. Sesungguhnya dia seorang yang sangat membenarkan, dan seorang nabi.

Setan Adalah Musuh Manusia

Wahai ayahku! Janganlah engkau menyembah setan. Sungguh, setan itu durhaka kepada Tuhan Yang Maha Pengasih. Wahai ayahku! Aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan Yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi setan

Memohonkan Ampunan Bagi Bapaknya

Dia (Ibrahim) berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku

Latest article

Tidak Boleh Memasuki Rumah Kecuali Diizinkan Pemiliknya

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu dipanggil maka masuklah dan apabila kamu selesai makan, ....

Allah Lebih Tahu Tentang Apa yang Kita Kerjakan

Dan jika mereka membantah engkau, maka katakanlah, "Allah lebih tahu tentang apa yang kamu kerjakan.” Allah akan mengadili di antara kamu pada hari kiamat tentang apa yang dahulu kamu memperselisihkannya

Bahkan Mereka Mengingkari Pertemuan dengan Tuhannya

Dan mereka berkata, "Apakah apabila kami telah lenyap (hancur) di dalam tanah, kami akan berada dalam ciptaan yang baru?" Bahkan mereka mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Katakanlah, "Malaikat maut yang diserahi untuk (mencabut nyawa)mu akan mematikan kamu

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/kecilnya/public_html/wp-includes/functions.php on line 3774