Kisah Serangan Tentara Bergajah

Kisah Serangan Tentara Bergajah

Ini merupakan nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kaum Quraisy, karena Allah telah menyelamatkan mereka dari serangan tentara bergajah, yang sejak semula telah bertekad akan merobohkan Ka’bah dan meratakannya dengan tanah hingga tiada...
Nabi dan Rasul dalam Al-Qur’an

Nabi dan Rasul dalam Al-Qur’an

Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan ilmu dengan sifat yang paling tinggi dan sempurna. Aku bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu bagi-Nya. Sebagai bahan tadarus, berikut ini kami kutif ayat-ayat yang menjelaskan tentang...
Kisah Nabi Huud Menurut Al-Qur’an

Kisah Nabi Huud Menurut Al-Qur’an

Sesungguhnya dalam suatu kisah terdapat pembelajaran dan hikmah yang bisa diambil manfaatnya. Walau yang dikisahkan adalah umat terdahulu. Tetapi Allah SWT tidak  semata-mata menjelaskannya andai tidak ada kaitannya dengan umat sekarang.  Berikut ini suatu kisah yang...