Sabtu, Januari 19, 2019
Beranda RPP Kelas 8

Kelas 8

RPP Bahasa Indonesia Kelas 8 Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2017

Latest article

Tiga Golongan dalam Naungan ‘Arsy

Tiga Golongan dalam Naungan ‘Arsy

Peringatan Agar Tidak Berwala’

Peringatan agar tidak berwala’ (memberikan kecintaan dan kesetiaan) kepada musuh-musuh Allah yang menyakiti kaum mukmin sehingga mereka terpaksa harus berhijrah dan meningalkan tanah airnya.

Tiada Berguna Sedikit Pun untuk Menolong

Beberapa ayat ini membicarakan tentang orang-orang munafik. Harta benda dan anak-anak mereka tiada berguna sedikit pun untuk menolong mereka dari azab Allah.