Kamis, Desember 13, 2018
Beranda RPP Kelas 8

Kelas 8

RPP Bahasa Indonesia Kelas 8 Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2017

Latest article

dalil

Celaan Terhadap Manusia yang Durhaka

Surah Al-Infithar ayat 6-9: Celaan terhadap manusia yang durhaka kepada Allah.
rpp

Mencermati Tokoh, Latar, dan Urutan Peristiwa

Cerita fantasi bersifat fiksi. ide cerita terbuka terhadap daya hayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. ide juga berupa irisan dunia nyata...

Azab dari Allah

Dan sekiranya orang-orang yang zalim mempunyai segala apa yang ada di bumi dan ditambah lagi sebanyak itu, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu dari azab yang buruk pada hari Kiamat. Dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah ....