Senin, Februari 18, 2019

Prosa

cipta karya prosa, cerita pendek, fabel, cerita pantasi

Latest article

Tuhanmu Tiada Meninggalkan Kamu

Surah Adh-Dhuhaa Ayat 3-5: Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada (pula) benci kepadamu.
dalil

Di Tangan-Nya Kekuasaaan Atas Segala Sesuatu

Maka Maha Suci (Allah) yang di tangan-Nya kekuasaaan atas segala sesuatu dan kepada-Nya kamu dikembalikan

Tertulis dalam Kitab yang Jelas

Dan orang-orang yang kafir berkata, "Hari Kiamat itu tidak akan datang kepada kami.” Katakanlah, "Pasti datang, demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib, Kiamat itu pasti akan datang kepadamu.