Sabtu, Maret 23, 2019

Tidak ada kiriman yang ditampilkan

Latest article

Akibat Bagi Orang-orang yang Menghalangi Manusia dari Jalan Allah

Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Peringatan Agar Tidak Berwala’

Peringatan agar tidak berwala’ (memberikan kecintaan dan kesetiaan) kepada musuh-musuh Allah yang menyakiti kaum mukmin sehingga mereka terpaksa harus berhijrah dan meningalkan tanah airnya.

Yang Tidak Pantas Dikasihani

Meskipun mereka bersabar (atas azab neraka) maka nerakalah tempat tinggal mereka dan jika mereka minta belas kasihan, maka mereka tidak termasuk orang yang pantas dikasihani