Sabtu, Maret 23, 2019

Berliterasi

teks persuasi, teks prosedur, teks deskripsi, teks laporan hasil observasi

Latest article

Menelaah Struktur pada Teks Prosedur

Teks prosedur dibangun dengan struktur sebagai berikut. Judul Dapat berupa nama benda/sesuatu yang hendak dibuat/dilakukan Dapat berupa cara melakukan/menggunakan sesuatu Pengantar yang menyatakan tujuan...

Kunci-kunci Kegaiban

Ada lima perkara yang tiada seorang pun mengetahuinya kecuali hanya Allah Swt.; sesungguhnya Allah hanya pada sisi-Nyalah pengetahuan mengenai hari kiamat, Dialah yang menurunkan hujan, Dia mengetahui apa yang terdapat di dalam rahim

Tentang Tauhid

Katakanlah (Muhammad), "Sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah Yang Maha Esa dan Maha Perkasa, (yaitu) Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya