Adalah Ciptaan, Patuhi Seruan Allah

Adalah Ciptaan, Patuhi Seruan Allah

Kepada Tuhanlah semua ciptaan dihimpunkan.  Mematuhi seruan Allah sebelum datang suatu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya. Suatu hari yang tidak memperoleh tempat berlindung dan tidak dapat mengingkari dosa-dosa. Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi....