Rabu, Maret 20, 2019

Penciptaan Manusia

Latest article

Keutamaan Menyegerakan Berbuka Puasa

Keutamaan Menyegerakan Berbuka Puasa

Dalil-dalil terhadap Kekuasaan dan Keesaan Allah

Surah Al-A'la (Yang Maha Tinggi). Surah ke-87. Makkiyah, 19 ayat turun sesudah Surat At-Takwir. Ayat 1-5, Perintah bertasbih dan dalil-dalil terhadap kekuasaan dan keesaan Allah Subhaanahu wa Ta'aala.
dalil dan ayat

Menguatkan Keagungan Al-Qur’an dan Sifatnya

Surah Al-Buruuj ayat 17-22. Bukti kekuasaan Allah Subhaanahu wa Ta'aala pada pembinasaan Fir’aun dan kaum Tsamud, dan menguatkan keagungan Al-Qur’an dan sifatnya.