Rabu, Januari 23, 2019

Berita Langit

Tadzkirah, berita akhirat dari tafsir al-qur’an

Latest article

Untuk Dirinya Sendiri dan Akan Menimpa Dirinya

Siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri, dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri

Taat kepada Allah dan Taat kepada Rasul-Nya

Dorongan kepada orang-orang mukmin untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya menegakkan kalimatullah dan membela agama-Nya.

Salah Satu Fungsi Bintang

Sesungguhnya Kami telah menghias langit dunia (yang terdekat), dengan hiasan bintang-bintang. Dan (Kami) telah menjaganya dari setiap setan yang durhaka, Mereka (setan-setan itu) tidak dapat mendengar (pembicaraan) para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru