Rabu, Januari 23, 2019

Balasan dan Hukuman

Latest article

Terasa Indah

Maka apakah orang yang dijadikan terasa indah (oleh setan) perbuatan buruknya, lalu menganggap baik perbuatannya itu, (sama dengan orang yang diberi petunjuk oleh Allah)?

Terbaginya Manusia Menjadi Dua Golongan

Surah Al Qaari’ah ayat 6-9 menjelaskan terbaginya manusia menjadi dua golongan; golongan yang berbahagia dan golongan yang celaka, dan balasan sesuai amal mereka.

Mengadakan Perjalanan di Bumi

Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi, lalu memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu lebih hebat kekuatannya daripada mereka dan (lebih banyak) peningalan-peninggalan (peradaban)nya di bumi,