Senin, Februari 18, 2019

Kaum Saba’

Pohon-pohon yang Berbuah Pahit

Tempat-tempat yang Aman

Bernasib Malang

Umat-umat Terdahulu

Membuat Bangunan yang Tinggi

Menyeru Kepada Keselamatan

Dikepung Oleh Azab

Latest article

RPP

Silabus Bahasa Indonesia Kelas VIII

Berikut ini adalah silabus Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas VIII SMP/MTs. Berdasarkan Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2016 Komponen silabus mencakup kompetensi dasar, materi pembelajaran,...

Merendahkan Suaranya di Hadapan Nabi ﷺ

Adab terhadap Rasulullah ﷺ dalam berbicara dengan Beliau ﷺ. Allah subhaanahau wa Ta’aala menganjurkan kepada orang-orang mukmin agar merendahkan suaranya di hadapan Nabi ﷺ.
dalil dan ayat

Keadaan Alam Ketika Itu Sangat Goncang

Berita Akhirat: Surah Al-Insyiqaaq (Terbelah). Surah ke-84. 25 ayat. Makkiyyah. 25 ayat Turun sesudah Surah Al-Infithar. Ayat 1-5: Peristiwa pada hari Kiamat dan keadaan alam ketika itu sangat goncang