Senin, Februari 18, 2019

Syuhrah (Ketenaran)

Akhlak yang Baik

Memikul Kebohongan dan Dosa

Latest article

dali

Pembangkitan Betul-betul Adanya

Iman … kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Seringkali muncul kesadaran untuk taat kepada-Nya, sering pula aku lalai pada-Nya. Padahal hari pembangkitan tak perlu diragukan. Ya...

Kisah Penduduk Negeri Penyembah Berhala

Muhammad ibnu Ishaq ibnu Yasar telah mengetengahkan kisah ini di dalam kitab sirahnya, bahwa dahulu penduduk negeri Najran adalah para penyembah berhala, yaitu ahli syirik.