Tafsir Al-Qur’an Juz Ke-22

0
350

Berikut merupakan Link untuk Tafsir Al-Qur’an Juz Ke-22

No.

Surah

Ayat

Judul Postingan

33

Al-Ahzaab

31

Allah Berikan Pahala Kepadanya Dua Kali Lipat

32

Keutamaan Istri-istri Nabi ﷺ

33

Dirikanlah Shalat, Tunaikanlah Zakat, Taatilah Allah dan Rasul-Nya
Allah Hendak Menghilangkan Dosa
Ahlul bait

34

Apa yang Dibacakan di Rumahmu dari Ayat-ayat Allah

35

Allah Telah Menyediakan Ampunan dan Pahala yang Besar

36

Tidak Layak Bagi Orang yang Memiliki Sifat Iman

37

Orang yang Telah Mendapatkan Limpahan Nikmat

38

Ketetapan Allah Itu Suatu Ketetapan yang Pasti Berlaku

39

Orang-orang yang Menyampaikan Risalah Allah

40

Utusan Allah dan Penutup Para Nabi

41-42

Keutamaan Dzikrullah di Setiap Waktu

43

Agar Dia Mengeluarkan Kita dari Kegelapan

44

Penghormatan Ketika Menemui-Nya Ialah “Salam”

45

Pembawa Kabar Gembira dan Pemberi Peringatan

46-48

Sebagai Cahaya yang Menerangi

49

Mutlaknya Pengertian Nikah

50

Beberapa Kekhususan Nabi ﷺ

51

Keringanan dan Rahmat Allah untuk Rasul-Nya

52

Balasan Allah dan Rida-Nya Kepada Istri-istri Rasul-Nya

53

Tidak Boleh Memasuki Rumah Kecuali Diizinkan Pemiliknya

Inilah Ayat Hijab

54-55

Jika Hati Sanubari Menyatakan atau Menyembunyikan Sesuatu

56

Allah dan Para Malaikat-Nya Bershalawat untuk Nabi
Tata Cara Bershalawat untuk Nabi ﷺ
Bacaan Shalawat dalam Shalat
Membaca Shalawat Baik Banyak Ataupun Sedikit
Orang yang Tidak Membaca Shalawat
Perintah yang Menganjurkan untuk Membaca Shalawat
Membaca Shalawat dan Salam
Membaca Shalawat untuk Nabi ﷺ

57

Akibat Menyakiti Allah dan Rasul-Nya

58

Memikul Kebohongan dan Dosa

59

Kewajiban Wanita Memakai Jilbab

60-62

Engkau Tidak Akan Mendapati Perubahan pada Sunnah Allah

63-66

Ilmu Tentang Hari Kiamat

67-68

Agar Tidak Mengikuti Orang yang Menyimpang

69

Dia Seorang yang Mempuyai Kedudukan Terhormat di Sisi Allah

70

Mengucapkan Perkataan yang Benar

71

Taqwa Akan Membawa kepada Kebaikan Amal dan Ampunan Dosa

72

Besarnya Tanggung Jawab Memikul Amanat

73

Allah Akan Menerima Tobat Orang-orang Mukmin

34

Saba’

1-2

Yang Berhak Mendapatkan Pujian Secara Mutlak

3

Hari Kiamat Itu Pasti Datang

4-5

Balasan dan Hukuman

6

Petunjuk Bagi Manusia kepada Jalan yang Benar

7-8

Dalam Ciptaan yang Baru

9

Keagungan-Nya Membuat Lupa Segalanya

10

Mukjizat Nabi Dawud ‘Alaihis Salam

11

Membuat Baju Besi dengan Dianyam

12

Mukjizat Nabi Sulaiman ‘Alaihis Salam

13

Para Jin Bekerja untuk Nabi Sulaiman As.

14

Rayap yang Memakan Tongkatnya

15

Kaum Saba’

16-17

Pohon-pohon yang Berbuah Pahit

18

Tempat-tempat yang Aman

19

Hancurkan Mereka Sehancur-hancurnya

20-21

Iblis

22

Tidak Mempunyai Peran Serta

23

Syafaat

24-25

Yang Memberikan Rezeki Adalah Allah

26-27

Yang Maha Pemberi Keputusan

28

Risalah Nabi Muhammad ﷺ

29-30

Hari yang Telah Dijanjikan

31

Orang-orang yang Sombong

32-33

Orang-orang yang Lemah

34

Ketika Mengutus Seorang Rasul

35-36

Rezeki Berasal dari Allah

37-38

Yang Dapat Mendekatkan Diri

39

Dia Melapangkan Rezeki

40-42

Malaikat Berlepas Diri Darinya

43-45

Apabila Dibacakan Ayat-ayat-Nya

46

Menghadap Allah dengan Ikhlas

47-49

Kebenaran Telah Datang

50

Akan Menimpa Dirinya Sendiri

51-53

Terperanjat Ketakutan

54

Dalam Keraguan yang Mendalam

35

Fathir

1

Memulai dengan Memuji Allah

2

Apa Saja yang Dikehendaki-Nya Pasti Ada

3-4

Ingat Akan Nikmat Allah

5-6

Peringatan Agar Tidak Mengikuti Setan

7-8

Terasa Indah Perbuatan Buruknya

9

Fenomena Angin yang Menggerakkan Awan

10

Barang Siapa yang Menginginkan Kemuliaan

11

Perempuan Pun Mengandung dan Melahirkan

12

Fenomena Air yang Segar dan Asin

13-14

Fenomena Menciptakan Malam dan Siang

15-17

Semua makhluk Butuh Kepada-Nya

18

Tidak Akan Memikul Dosa Orang Lain

19-23

Tidak Sama Antara Cahaya dengan Kegelapan

24-26

Butuh Sekali Kepada Petunjuk

27

Fenomena Beraneka Macam Warna Gunung

28

Hamba-hamba Allah yang Takut Kepada-Nya

29-30

Perdagangan yang Tidak Akan Rugi

31

Al-Qur’an Membenarkan Kitab-kitab Sebelumnya

32

Orang-orang yang Dipilih-Nya

33-35

Kenikmatan Surga

36

Bagi Orang Kafir Neraka Jahannam

37-38

Keadaan Orang-orang Kafir di Neraka

39

Khalifah-khalifah di Bumi

40

Keesaan dan Kekuasaan-Nya

41

Langit dan Bumi Agar Tidak Lenyap

42-43

Amal Buruk Akan Kembali Menimpa Pelakunya

44

Tidak Ada yang Dapat Melemahkan Allah

45

Sunnatullah dalam Menunda Azab

36

Yaasiin Kalbu Al-Qur’an Adalah Surah Yasin

1-7

Benar-benar Seorang Rasul

8-9

Perumpamaan Orang-orang yang Celaka

10-11

Peringatan Hanya Bermanfaat Bagi Orang yang Takut

12

Menghidupkan Orang-orang yang Mati

13-17

Kisah Penduduk yang Didatangi Para Utusan

18-19

Bernasib Malang

20-21

Pentingnya Teguh di Atas ‘Aqidah dan Memberi Nasihat

.

Juz 20
Juz 21
Utama
Juz 23
Juz 24

.