Tafsir Al-Qur’an Juz ‘Amma (Juz ke-30)

0
587

Berikut adalah Link Tafsir Al-Qur’an Juz ‘Amma (Juz ke-30)

No. Surah Ayat

Judul Postingan

78 An-Naba’ 1-5

Berita Besar: Informasi Tentang Hari Kiamat

6-16 Bukti Kekuasaan Allah Menciptakan Alam
17-20 Hari Berbangkit, Hari Pemberian Keputusan
21-30 Azab yang Ada di Dalam Neraka Jahanam
31-36 Kehormatan dan Kenikmatan yang Abadi
37-38 Ketika Roh dan Para Malaikat Berdiri Bershaf-shaf
39-40 Jalan Lurus yang Mengarah Kepada Tuhan-Nya
79 An-Naazi’aat 1-5 Malaikat yang Mencabut Nyawa
8-14 Hati Manusia pada Waktu Itu Sangat Takut
15-26 Kisah Nabi Musa ‘alaihis salam dan Fir’aun
27-33 Penciptaan Kamu yang Lebih Hebat Ataukah Langit?
34-41 Peristiwa yang Akan Disaksikan pada Hari Kiamat
42-46 Kapan Terjadinya Hari Kiamat Itu?
80 Abasa 1-10 Kisah Seorang Sahabat yang Buta
11-16 Ajaran-ajaran Tuhan Itu Adalah Suatu Peringatan
17-21 Peringatan Kepada yang Tidak Tahu Hakikat Dirinya
22-23 Manusia Itu Belum Melaksanakan Apa yang Diperintahkan
24-32 Hendaklah Manusia Itu Memperhatikan Makanannya
33-36 Apabila Datang Suara yang Memekakkan
37 Mempunyai Urusan yang Cukup Menyibukkannya
38-42 Wajah-wajah yang Tertutup Debu
81 At-Takwir 1-2 Peristiwa-peristiwa Dahsyat yang Menegangkan
3-6 Gunung-gunung Dihancurkan, Lautan Dipanaskan
7 Apabila Ruh-ruh Dipertemukan dengan Tubuh
8-9 Bayi-bayi Perempuan yang Dikubur Hidup-hidup
10-14 Setiap Jiwa Akan Mengetahui Perbuatannya
15-18 Aku Bersumpah dengan Bintang-bintang
19-21 Al-Qur’an Itu Benar-benar Firman Allah
22-25 Nabi Muhammad ﷺ Itu Bukanlah Orang Gila
26-29 Al-Qur’an Adalah Peringatan Bagi Semesta Alam
83 Al-Infithar 1-5 Peristiwa yang Akan Disaksikan pada Hari Kiamat
6-9 Celaan Terhadap Manusia yang Durhaka
10-12 Menugaskan Para Malaikat untuk Mencatat Amal
13-19 Keadaan Orang-orang yang Baik dan yang Buruk
83 Al-Muthaffifin 1-3 Bagi yang Curang dalam Menakar dan Menimbang
4-6 Semua Orang Bangkit Menghadap Tuhan
7-9 Keadaan Catatan yang Tersimpan dalam Sijjin
10-14 Balasan Bagi yang Mendustakan Hari Pembalasan
15-17 Bagi yang Mendustakan Hari Pembalasan
18-21 Benar-benar Tersimpan dalam ‘Illiyyin
22-28 Di Dalam Surga yang Penuh dengan Kenikmatan
29-36 Ejekan-ejekan Orang-orang yang Berdosa
84 Al-Insyiqaaq 1-5 Keadaan Alam Ketika Itu Sangat Goncang
6-9 Menerima Catatan Amalnya dari Sebelah Kanannya
10-15 Menerima Catatan Amalnya dari Sebelah Belakang
16-18 Aku Bersumpah dengan Cahaya Merah
19 Tingkat Demi Tingkat (Dalam Kehidupan)
20-25 Celaan Kepada yang Tidak Mau Beriman
85 Al Buruuj 1-3 Sumpah Allah Subhaanahu wa Ta’aala
 4-9 Terlaknatlah Orang-orang yang Membuat Parit
Kisah Seorang Raja dan Seorang Pemuda
Kisah Penduduk Negeri Penyembah Berhala
Peristiwa parit Terjadi di Negeri Yaman
10-11 Ancaman kepada Orang-orang yang Menindas
12-16 Sungguh Azab Tuhanmu Sangat Keras
17-22 Menguatkan Keagungan Al-Qur’an dan Sifatnya
86 Ath-Thaariq 1-4 Setiap Orang Pasti Ada Penjaganya
5-10 Bukti Allah Berkuasa Membangkitkan Manusia
11-17 Sumpah terhadap Kebenaran Al Qur’an
87 Al-A’la 1 Surah Al-A’la: Perintah Bertasbih
1-5 Dalil-dalil terhadap Kekuasaan dan Keesaan Allah
6-9 Penjagaan terhadap Al Qur’anul Karim
10-13 Sikap Mereka Terhadap Al Qur’an dan Balasannya
14-15 Beruntunglah Orang yang Membersihkan Diri
16-19 Kehidupan Akhirat Lebih Baik dan Lebih Kekal
88 Al-Ghasyiyah 1-7 Keadaan Para Penghuni Neraka
8-16 Keadaan Para Penghuni Surga
17-20 Perintah Memperhatikan Alam Semesta
21-26 Semua Akan Kembali kepada Allah
89 Al Fajr 1-2 Makna Waktu Fajar dan Malam yang Sepuluh
3 Makna yang Genap dan yang Ganjil
4-5 Makna Demi Malam Apabila Berlalu
6-9 Kisah Sebagian Umat yang Mendustakan
10-14 Fir ‘aun yang Mempunyai Pasak-pasak
15-20 Kekayaan dan Kemiskinan Adalah Ujian-Nya
21-26 Penyesalan: Karena Tidak Sempat Beramal
27-30 Bagi Pemilik Jiwa yang Suci Lagi Tenang
90 Al Balad 1-3 Negeri yang Paling Utama Secara Mutlak
4 Hidup Manusia Penuh dengan Perjuangan
5-10 Menentang Kebenaran dan Mendustakannya
11-12 Jalan yang Mendaki Lagi Sukar
 13-16 Memberi Makan pada Hari Kelaparan
17-20 Golongan Kanan dan Golongan Kiri
91 Asy-Syams 1-7 Tafsir Al-Qur’an: Surah Asy-Syams
8 Manusia Diilhami Jalan Kejahatan dan Ketakwaan
9-10 Sungguh Beruntung Orang yang Menyucikannya
11-15 Sikap Kaum Tsamud yang Melampaui Batas
92

 

Al-Lail 1-4 Jalan Perbuatan Manusia Berbeda-beda

5-10

Jalan Menuju Kebahagiaan dan Kesengsaraan
Dimudahkan untuk Mengerjakan Amalnya
Kisah Seorang yang Memiliki Banyak Pohon Kurma
11-16 Keadaan Manusia yang Tertipu Oleh Hartanya
17-21 Pahala Bagi Orang Mukmin yang Ikhlas
93 Adh-Dhuhaa Asbabun Nuzul dan Membaca Takbir
1-3 Bersumpah dengan Waktu Dhuha
3-5 Tuhanmu Tiada Meninggalkan Kamu
6-10 Bilangan Nikmat yang Telah Dia Karuniakan
11 Terhadap Nikmat, Hendaklah Kamu Beritahukan
94 Al Insyirah 1-4 Kedudukan dan Ketinggian Derajat Nabi
5-8 Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan
95 At Tiin 1-5 Manusia Diciptakan dalam Bentuk yang Sebaik-baiknya
6-8 Pokok Kemuliaan Manusia Adalah Iman dan Amal Saleh
96 Al ‘Alaq 1-5 Tulis Baca Adalah Kunci Ilmu Pengetahuan
6-8 Manusia Menjadi Jahat Karena Merasa Serba Cukup
9-19 Kisah Abu Jahal dan Sikapnya yang Jahat
97 Al-Qadar 1-5 Tafsir Surah Al-Qadar (Kemuliaan)
1-3 Malam yang Lebih Baik daripada Seribu bulan
4-5 Malam Itu Turun Para Malaikat dan Ruh (Jibril)
Salamnya Para Malaikat di Malam Lailatul Qadar
Terdapat di Malam Mana LailatuI Qadar itu?
Fasal: Apakah kita mencari malam kemuliaan?
Memperbanyak Doa dalam Malam Kemuliaan
98 Al Bayyinah Bacaan Lam Yakunil Lazina Kafaru
1-5 Ahli Kitab Berpecah Belah Menyikapi Nabi
6-8 Balasan untuk Orang-orang Kafir
99 Az-Zalzalah Keutamaan Surat Az-Zalzalah
1-6 Goncangan Dahsyat Hari Kiamat
7-8 Setiap Amal Manusia Akan Dihisab
100 Al ‘Aadiyaat 1-5 Kuda Perang yang Berlari Kencang
6-11 Manusia yang Ingkar dan Bakhil
101 Al-Qari’ah 1-5 Peristiwa Dahsyat pada Hari Kiamat
6-9 Terbaginya Manusia Menjadi Dua Golongan
10-11 Apakah Neraka Hawiyah Itu?
102 At Takaatsur 1-8 Bahaya dari Sikap Bermegah-megahan
Disibukkan Oleh Kecintaan Kepada Duniawi
Nikmat yang Akan Dimintai Pertanggungjawaban
103 Al ‘Ashr 1-3 Sebab Manusia Bahagia dan Celaka
104 Al Humazah 1-9 Kecelakaanlah Bagi Setiap Pengumpat Lagi Pencela
105 Al-Fil 1-5 Mereka yang Hendak Menghancurkan Rumah-Nya
Kisah Serangan Tentara Bergajah
106 Quraisy 1-4 Kebiasaan Orang-orang Quraisy
107 Al Maa’un 1-3 Anjuran untuk Memuliakan Anak Yatim
4-6 Ancaman Bagi Orang-orang yang Shalat
7 Enggan Memberi Hal-hal yang Bermanfaat
108 Al-Kautsar 1 Tahukah Engkau, Apa Al Kautsar Itu?
2 Shalat dan Berkurban Merupakan Tanda Syukur

3

Orang yang Membenci Kamu, Dialah yang Terputus
109 Al-Kafirun 1-5 Membersihkan Diri Dari Segala Bentuk Kemusyrikan
1-6 Berlepas Diri dari Syirik dan Kesesatan
110 An Nashr 1-3 Tafsir Surah An Nashr (Pertolongan)
111 Al Lahab 1-5 Celaan dan Kehinaan yang Berkelanjutan
112 Al Ikhlas 1-4 Memurnikan Ibadah Hanya Kepada Allah
Hadits Tentang Keutamaan Surah Al Ikhlas
113 Al Falaq 1-5 Pengajaran Agar Meminta Perlindungan Allah
114 An-Nas 1-6 Permohonan Perlindungan Kepada Allah
Setan yang Membisikkan Godaannya

.

Juz 26

Juz 27

Juz 28

Juz 29

Juz 30

.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here