Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya, saya memanjatkan syukur Alhamdulillah telah diberi kesempatan untuk mencoba menuliskan kembali kitab yang berjudul “Nashaihul Ibad” yang memuat 208 makalah, 1072 butit nasihat islami bagi hamba Allah, karya Ibnu Hajar Al Asqalany. Syarah oleh Muhammad Nawawi bin ‘Umar dalam versi kecilnyaaku.com

Dengan memakai link ke makalah berikutnya diharapkan dapat menuntun untuk membaca seluruh isi kitab “Nashaihul Ibad” ini.

Mudah-mudahan melalui upaya ini dapat lebih menghayati dan sedikit demi sedikit dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Ya Allah, rahmatilah hamba-hamba-Mu yang senantiasa mengulang-ulang pelajaran hadits-hadits dan sunah Rasululullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Amin.

Salah satu harapan pengarang kitab “Nashaihul Ibad” ini menyebutkan dalam do’anya, “Semoga Allah memberi manfaat dengan sebuah kitab ini kepada kaum muslimin dan semoga Allah menjadikannya sebagai simpanan di hari kiamat.”  Amin ya Allah, kabulkanlah do’a-do’a kami.

Berikut daftar isi kitab “Nashaihul Ibad”

Bab III

Makalah Ke-1 : 3 Hal yang Harus Diwaspadai

Makalah Ke-2 : 3 Hal yang Tidak dapat Dicapai

 Makalah Ke-3 : 3 Hal Bagian dari Tiga Hal Lainnya

Makalah Ke-4 : 3 Resep Menjadi Orang yang Dicintai

Makalah Ke-5 : 3 Hal Pokok

Makalah Ke-6 : 3 Hal yang Dapat Melalaikan Manusia

Makalah Ke-7 : 3 Tugas Orang Berakal

Makalah Ke-8 : 3 Penyelamat, Perusak, Peninggi Derajat, dan Penghapus Dosa

Makalah Ke-9 : 3 Kepastian

Makalah Ke-10 : 3 Golongan dalam Naungan ‘Arsy

Makalah Ke-11 : 3 Penyebab Menjadi Khalilullah (Kekasih Allah)

Makalah Ke-12 : 3 Cara Menghilangkan Kesusahan

Makalah Ke-13 : 3 Orang Tidak Punya

Makalah Ke-14 : 3 Nasihat

Makalah Ke-15 : 3 Azas Agar Ilmu Bermanfaat

Makalah Ke-16 : 3 Kalimat Munajat Abu Sulaiman Ad-Darani

Makalah Ke-17 : 3 Ciri Manusia Paling Bahagia

Makalah Ke-18 : 3 Penyebab Kerusakan

Makalah Ke-19 : 3 Ciri Keberuntugan

Makalah Ke-20 : 3 Sunah yang Harus Dimiliki Setiap Muslim

Makalah Ke-21 : 3 Faktor Pembentuk Kepribadian

Makalah Ke-22 : 3 Pesan Allah Kepada Nabi ‘Uzair

Makalah Ke-23 : 3 Jawaban Setan

Makalah Ke-24 : 3 Hasil Ketaatan

Makalah Ke-25 : 3 Ciri Dasar Orang Mukmin

Makalah Ke-26 : 3 Keadaan Saat Menemui Allah dan Balasannya

Makalah Ke-27 : 3 Resep Pokok

Makalah Ke-29 : 3 Keniscayaan

Makalah Ke-30 : 3 Macam Sikap terhadap Dunia

Makalah Ke-31 : 3 Jalan Mencapai Kezuhudan

Makalah Ke-32 : 3 Hal yang Tidak Boleh Dirindukan

Makalah Ke-33 : 3 Pengertian Zuhud

Makalah Ke-34 : 3 Pengertian Zuhud yang Lain

Makalah Ke-35 : 3 Pembungkus Agama dan Tiga Asas Zuhud

Makalah Ke-36 : 3 Bagian dari Manusia

Makalah Ke-37 : 3 Penambah Daya Ingat

Makalah Ke-38 : 3 Benteng Orang Mukmin

Makalah Ke-39 : 3 Simpanan Allah

Makalah Ke-40 : 3 Hal yang Paling Baik

Makalah Ke-41 : 3 Kehendak Allah

Makalah Ke-42 : 3 Kesenangan Rasulullah

Makalah Ke-43 : 3 Sandaran yang Rapuh

Makalah Ke-44 : 3 Buah Ma’rifat

Makalah Ke-45 : 3 Landasan Pokok

Makalah Ke-46 : 3 Tanda Cinta

Makalah Ke-47 : 3 Bukti Cinta Sejati

Makalah Ke-48 : 3 Catatan

Makalah Ke-49 : 3 Ma’rifat dan Buahnya 

Makalah Ke-50 : 3 Faktor Cinta dan Takut

Makalah Ke-51 : 3 Ciri Orang Berma’rifat Kepada Allah

Makalah Ke-52 : 3 Ciri Lain Orang Berma’rifat

Makalah Ke-53 : 3 Kunci

Makalah Ke-54 : 3 Perumpamaan Ibadah

Makalah Ke-55 : 3 Perkara Pencegah Tiga Perkara Lainnya

 

Bab IV

Makalah Ke-1 : 4 Nasihat Bekal ke Akhirat

Makalah Ke-2 : 4 Perkara Baik dan yang Lebih Baik

Makalah Ke-3 : 4 Perkara Jelek dan yang Lebih Jelek

Makalah Ke-4 : 4 Faktor Keselamatan

Makalah Ke-5 : 4 Faktor Kesempurnaan

Makalah Ke-6 : 4 Keutamaan Amalan Sunnah

Makalah Ke-7 : 4 Jenis Lautan

Makalah Ke-8 : 4 Kenikmatan Beribadah

Makalah Ke-9 : 4 Keutamaan dan Kewajiban

Makalah Ke-10 : 4 Faktor dan Buahnya

Makalah Ke-11 : 4 Keutamaan Diam

Makalah Ke-12 : 4 Wahyu Kepada Nabi Bani Israil

Makalah Ke-13 : 4 Penyebab Gelap dan Terangnya Hati

Makalah Ke-14 : 4 Hal Tanpa Empat Hal Itu Dusta

Makalah Ke-15 : 4 Alamat Celaka dan Bahagia

Makalah Ke-16 : 4 Tanda Keimanan

Makalah Ke-17 : 4 Macam Pangkal

Makalah Ke-18 : 4 Permata

Makalah Ke-19 : 4 Hal yang Lebih Baik dari pada Surga

Makalah Ke-20 : 4 Macam Keadaan

Makalah Ke-21 : 4 Kalimat dari Empat Buah Kitab

Makalah Ke-22 : 4 Macam Kenikmatan di Dalam Musibah

Makalah Ke-23 : 4 Kalimat Terpilih

Makalah Ke-24 : 4 Hal yang Dikuasai Nabi Yahya 

Makalah Ke-25 : 4 Golongan Penegak Agama dan Dunia

Makalah Ke-26 : 4 Orang yang Dijadikan Hujjah

Makalah Ke-27 : 4 Anugerah kepada Manusia yang Berbuat Dosa

Makalah Ke-28 : Memanfaatkan 4 Perkara dengan 4 Perkara

Makalah Ke-29 : 4 Hal yang Dicari

Makalah Ke-30 : 4 Hal yang Zahirnya Sedikit

Makalah Ke-31 : 4 Tentang Ukurannya yang Diketahui

Makalah Ke-32 : 4 Hal yang Akan Disediakan Timbangan Amal

Makalah Ke-33 : 4 Perampas

Makalah Ke-34 : 4 Kesibukan

Makalah Ke-35 : 4 Amal yang Paing Sedikit

Makalah Ke-36 : 4 Wahyu Kepada Nabi Dawud as

Makalah Ke-37 : 4 Macam Ibadah

 

Saya memanjatkan syukur, alhamdulillah. Dan saya memohon ampunan kepada Allah Ta’ala, jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Kesalahan dan kekurangan tersebut adalah khilaf dan kedha’ifan saya. Dan sungguh Allah yang memiliki asmaaul husna.

والسلام علىكم ورحمة الله و بركاته

Facebook Comments

Share This Article