Dikawitan ku nyebat: Bismillahi amantu billah, bismillahi tawajjahtu lillah, bismillahi’ tashomtu lillah, bismillahi tawakkaltu alallloh, lahaula walakuwwata illabillah. Umat islam saantero dunya ti wengi tadi teras dugi ka ayeuna ngumandangkeun kalimah-kalimah kaagungan Alloh. Allohu akbar, Allohu akbar, laa ilaaha illallohu Allohu akbar, Allohu akbar walillaahilhamd.

Allohu akbar, Allohu akbar, Alloh nu maha agung. Kalimah pangaku  yen diri urang leutik teu aya naon-naon. Tadi sateuacan  angkat kadieu urang difoto-foto. Dina eta foto urang ngarasa gede jeung ngarasa gaya sabab eta foto ngan ukur urang sorangan. Di jalan panggih jeung babaturan terus difoto deui, ari ditinggali teh foto urang jadi ngaleutikan. Di tempat ieu urang sadayana di foto deui, ternyata dina hasil cetakna urang  teh hese milari ayadi baris mana urang teh. Engke ku pak lurah warga desa Biru bade difoto bareng di lapang Biru, ku maha hasilna? Masih gede urang teh? Anggot pami difotona sadayana warga kabupaten Bandung, atawa warga Jawa Barat, atawa sadayana penduduk Indonesia. Kabayang… urang teh kacida leutikna malah teu katinggali, mana nu di sombongkeun ku urang teh, anggot di hadapan Alloh anu lahuu maa fissamaawaati  wal ardi (kagungan mantena nu di pirang-pirang langit sareng bumi). Wal ardu jamii’ang qobdlotuhu yaumal qiyaamah, wassamaawatu mathwiyyatum biyamiinihi (Padahal bumi sadayana dina genggaman Alloh dina poe kiamat, jeung langit di gulung dina kekuasaan-Nana). Subhaanahu wa ta’ala amma yusyrikuun.

Hadirin…

Puasa, zakat fitrah, sholat ‘ied ieu ngarupakeun bentuk ‘allamal insaana maa lam ya’lam. Bentuk pelatihan terdahsyat sareng maha sampurna anu cara sareng teknikna langsung ti Sang Guru anu Maha Genius “Alloh swt”. Puasa ngarupakeun bentuk pendidikan sangkan manusa mampu ngeureunan pengabdian dirina ka salain Alloh. Anu pada akhirna mampu ngalahirkeun pribadi-pribadi anu tangguh, ngahasilkeun anu terbaik kalayan nganggo standar anu hebat anu teu ukur berhenti dina batasan duniawi tapi oge ukhrowi sapertos harapan urang : Robbanaa aatinaa fiddunyaa hasanah, wafil akhiroti hasanah, wa qinaa ‘adza bannaar.

Hadirin… Alloh ngajelaskeun dina surat Fushilat 37: Wamin aayaatihillailu wannahari wassyamsu walqomaru. Jeung tina tanda-tanda kaagungan Alloh peuting jeung beurang, panon poe jeung bulan. Dina Surat Yunus: 5, huwalladzi  ja’alaasyamsa diyaaan walqomaro nuuron (Mantena teh anu ngajantenkeun panon poe bersinar jeung bulan bercahaya).

Yuulijullaila finnahari wayuulijunnaharo fillail. Tadi wengi ieu mimbar disimpen didieu  katinggalna mung samar-samar, majeng enjing-enjing teras ayeuna menuju siang ieu mimbar beuki jelas. Panon poe memberikan sinar, warna sareng bentuk. Berjalana panon poe sungguh sering membentuk lukisan anu luarbiasa menakjubkan. Mangga perhatoskeun di waktos panon poe bade surup Subhanalloh, lukisan Alloh di atas kanfas yang maha luas di angkasa raya kalayan awan sebagai tinta sareng sorotan sinar matahari memberikan berjuta warna pesona anu setiap detik eta lukisan terus berubah. Alloh teu pernah ngalukis anu sonten kamari. Setiap sonten pasti eta lukisan berbeda. Subhanalloh, panon poe masihan sinar sahingga urang tiasa ninggal berbagai keindahan kalayan jelas. Urang moal tiasa ninggal megahna bangunan itu pami teu aya panon poe. Tapi naha eta panon poe nu masihan cahaya? Kumaha saupami eta panon poe tos dugi ka kulon ku Alloh dipiwarang liren? Tos poe ayeuna mah istirahat weh didieu! Saur Alloh. Eta panon poe diistirahatkeun ku Alloh. Naha eta panon poe bakal bisa memberikan deui cahaya? Jadi saha atuh anu tiasa masihan cahaya? Alloh nu masihan cahaya kehidupan mah,. Tapi… naha nya urang teh teu ngaraos isin ku Alloh, urang teh sering teu syukur ka Alloh… Laatasjudu lissyamsi walaa lilqomar wasjuduu lillahilladzi kholaqohunna (ulah sujud ka panon poe jeung kana bulan, jeung prak sujud ka Alloah nu nyiptakeun duanana. Inkuntum iyyahu ta’buduun: lamun bukti aranjeun mung ka Alloh wungkul nyembah aranjeun

Hadirin, waktos abdi jalan-jalan ka Pangandaran. Abdi kantos naros ka nelayan. “Pak, Bapak tiasa berlayar ka tengah-tengah lautan anu luas. Naon anu ngajantankeun petunjuk ka Bapak, sahingga di waktos enjing-enjing Bapak tiasa tepat deui mulih ka ieu pantai?” Nelayan eta ngawaler sambil nunjuk ka luhur. “Bintang anu janten petunjuk Bapa berlayar ka tengah lautan”. Simkuring naros deui, “kumaha saupami eta bintang ku Alloh disumputkeun?” naha eta bentang tiasa masihan deui petunjuk ka eta nelayan? Janten saha atuh anu tiasa masihan petunjuk teh? Alloh yahdii bihi manyasaau. Tapi… naha nya urang teh ketika Alloh memanggil hayya ‘alasholah… ketika tadarus-tadarus Al-Qur’an hadits cepil urang teh sering dibuat tuli, naha nya urang teh sering teu syukur ka Alloh.

Numutkeun guru IPA, terjadina kehidupan teh sabab aya udara. Di Angkasa luar teu aya udara, maka teu aya kehidupan. Pami urang cicing dina lomari anu tertutup, mungkin urang bisa mati lemas, sabab kakurangan udara. Jadi udara saurnateh tiasa memberikan kehidupan. Tapi kumahanya saupami eta udara ku Alloh dicandak, naha tiasa udara memberikan kehidupan? Moal… Janten saha atuh anu masihan kehidupan teh? Hasbiyallohu laa ilaha illa huwa, ‘alaihi tawakkaltu wahuwa robbul ‘arsyil ‘adzim ( Cukup Alloh, teu aya deui panembahan kajabi mantena. Ka Mantena abdi tawakal, Mantena anu kagungan arasy anu agung./Attaubah: 129.

Kullu mauluudin yuuladu ‘alal fitroh. (sakabeh anak nu dilahirkeun aya dina kaayan bersih. Puasa, zakat fitrah ngarupakeun sarana pendidikan kanggo ngajaga fitrah ruh ilahiyah/god spot sangkan ngabogaan kejernihan hate sarta sakaligus ngahilangkeun bentuk pengabdian selain ka Alloh, Memang dina surat al Imron: 14.

“Geus dipapaesan ka manusa-manusa kacintaan kana keinginan wanita-wanita, putra-putri, emas, perak, anu bertumpuk-tumpuk, sareng kuda-kuda diselar tanda pilihan, binatang ternak sareng tanah ladang. Eta mung saukur kasenangan dunya. Sareng ka Alloh tempat pangbalikan anu sae.

Ibadah shaum tiasa ngamerdekakeun diri tina belenggu emosi, pikiran sareng egoism. Hawa nafsu anu ngakibatkeun urang jauh tina fitrah ilahiyah.Ibadah shaum tiasa ngabimbing sangkan urang teu berhenti dina menggapai “target antara” nyaeta dunya wungkul tapi oge sangkan tiasa ngahontal “target anu utama” nyaeta rido Alloh. Target antara nyaeta kesengan dunya tadi mung sekedar alat motivasi sangkan urang bisa ngabdi mung ka Alloh wungkul.

Hadirin

Fitrah ruh ilahiyah teh nyaeta islam. Islam asal katana tina aslama yuslimu islaman. Hartina serah, pasrah, tunduk. Jadi ukuran kaislaman teh nyaeta tunduk patuh kana nu tos digariskeun ku Alloh. Sadyana makhluk aya dina ruh ilahiyah: Darah anu paling kecil dina tubuh urang sareng sasatoan bergerak berputar ka kenca. Bulan ngulilingan bumi bergerak, berputar ka kenca, bumi sareng planet-planet laina mengelilingi panon poe bergerak, berputar ka kenca, alam semesta raya sadayana bergerak ka kenca. Anu thowaf mengelilingi ka’bah bergerak ka kenca. Sadayana aya dina garis orbit tunduk patuh ka Alloh. Yusabbihu maa fissamaawati wal ard. Puasa ngalatih Ego pikiran urang sangkan teu ka luar tina garis orbit. teu neangan-neangan alasan pembenaran kanggo matahkeun anu tos jadi hukum dina islam.

Salama kirang langkung 13 jam sadintena urang ngalatih patuangan urang kosong tina asupan zat-zat padat saperti sangu, baso, bala-bala jeng sajabana, anu sabenerna eta barang teh halal. Sadaya puji kagungan Alloh, ternyata panangan urang masih tiasa bergerak, sampean urang masih tiasa berjalaan, cepil urang masih tiasa ngadangu, soca urang masih tiasa ninggal. Ieu bukti yen kakuatan urang teh lain ukur dipengaruhi ku zat-zat padat tadi nu ngarupakeun kebutuhan jasmani, tapi salama urang ngosongkeun tina zat-zat padat tadi, masuk kana perangkat keras/hardwere urang teh seperangkat lunak/softwere nyaeta ruh ilahiyah “Kakutan Alloh” (kebutuhan rohani),. Laa haula wala kuwwata illa billah.

“Hiji hamba nyaketkeun diri ka Kaula, nepika Kaula mikacinta ka manehna, sareng saupama Kaula geus mikacinta, bakal jadi pangdenge Kaula anu digunakeunana keur ngadenge, paningali Kaula anu digunakanana keur ningali, Leungeun Kaula anu digunakeunana keur bertindak, serta suku Kaula anu digunakeuna keur leumpang” /Hadits Qudsi.

Mudah-mudahan shaum urang dina sasih romadhon kamari, tiasa ningkatkeun pengembalian urang kana fitrah ruh ilahiyah kalayan tingkat anu berbeda ti saum-saum sateuacana. Syawal ayeuna dijantenkeun titik awal aya dina tingkatan pembaktian anu langkung luhur kalayan panceg sandaran, panceg pasangan sareng panceg pandangan (mandang mardotillah) diwuwuh ku dasar kaimanan anu ngagerakkeun peribatan kaislaman timimiti syahadat dugi ka pembaktian ibadah haji ngarasa ka Gusti Alloh kaya-kaya moncongok atawa ku Gusti Alloh diponcongok, ngarasa barjah poe akhir dihareupeun. Kebahagiaan anu dijanjikeun ku Alloh kanggo anu shaum nyaeta dikala berbuka sareng dikala berjumpa dengan Alloh, tiasa kapendak ku urang. Mugia urang dipasihan kakitan sareng kasehatan kanggo mmilari ampunan ti Alloh sareng surga anu legana saperti langit sareng bumi.

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ

Tentang Akhlak: di sini ….

Facebook Comments
Share This Article