Ringkasan Sejaran Nabi Muhammad SAW.

0
316

Ringkasan Sejaran Nabi Muhammad SAW. Ringkasan Masa Yang Pertama

(Untuk Hafalan)

Paduka kita, Muhammad bin Abdillah dan Aminah Al Qurasyiah, ialah penutup sekalian Nabi-Nabi dan utusan Allah kepada semua manusia, supaya mereka menyembah kepada Allah semata-mata, dan supaya mereka tidak menyekutukan sesuatu dengan Allah.

Dilahirkan Nabi saw di Makkah, pada hari senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Ayah beliau meninggal sebelum beliau dilahirkan dan dimakamkan di Madinah. Lalu ibunya yang mengasuh beliau. Sesudah ibunya, beliau disusui oleh Tsuwaibah Al Aslamiyah, kemudian oleh Halimah As syahdiyah.

Pada umur 6 tahun, meninggallah ibu Nabi di Abwa, lalu beliau dipelihara oleh Ummu Aiman dan diasuh oleh kakeknya. Pada umur 8 tahun, meninggallah pula kakeknya, lalu beliau diasuh oleh pamannya, yaitu Abi Thalib.

Ketika berumur 9 tahun, Nabi ikut berdagang bersama pamannya, Abi Thalib ke Negeri Syam. Seorang pendeta bernama Buhaira melihat Nabi dan mengenal akan kenabian.

Pada masa umur 25 tahun, Rasulullah saw pergi dengan membawa dagangan Siti Khadijah; sesudah kembalinya dua bulan, Nabi menikah dengan khadijah, sedang Siti Khadijah waktu itu berumur 40 tahun. Ketika berumur 35 tahun, beliau bersama kaum quraisy mendirikan ka’bah dan beliau memberi putusan diantara mereka tentang perletakan batu Hajar Aswad di tempatnya.

Beliau terkenal dengan sifat-sifatnya yang terpuji. Mereka cinta kepadanya dan menghormatinya. Hingga mereka memberi gelar “Al Amien”.

Sesungguhnya Allah telah memelihara Nabi dari amal-amal orang jahiliyah. Beliau suka menjauhkan diri dari pergaulan dengan manusia ketika umurnya hampira 40 tahun. Adalah Nabi suka menjalankan ibadahnya di Gua Hira menurut agama kakeknya yaitu Nabi Ibrahim.

Masa Yang Kedua:  Di sini ….

Tatkala umur Nabi 40 tahun, Allah mengutus Beliau sebagai rahmat bagi manusia. Wahyunya mulai dengan impian yang benar, kemudian Jibril turun kepada  Nabi ketika Nabi sedang beribadah di Gua Hira. Ia mengajar Nabi bagaimana beliau harus memimpin manusia ke jalan yang lurus.

Nabi mulai menyeru dengan sembunyi. Yang pertama beriman kepada Beliau ialah Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali Bin Abi Tahlib Dan Zaid Bin Haritsah. Sesudah tiga tahun, Nabi diperintah secara terang-terangan, lalu Beliau mengumpulkan kaumnya dan mengancam mereka dengan azab akhirat. Tatkala turun ayat : Artinya : “Ancamlah keluargamu yang dekat-dekat”.

Nabi mengumpulakn ahli dan kaum kerabat Beliau dan menyampaikan kepada mereka agama Allah, tetapi paman Beliau Abu Lahab menolak dengan cara yang tidak baik.

Adalah orang arab, tidak lama sebelum kebangkitan Nabi menyembah berhala-berhala, membunuh anak-anak laki-laki, mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan mereka, sebagian dari mereka membunuh sebagian yang lain, lantaran hal sepele. Maka tatkala Rasul mengajak menyembah kepada Allah yang Esa dan mengajak mereka meninggalkan kepercayaan mereka, marahlah mereka. Bertukarlah kecintaan mereka menjadi kebencian kepada Nabi dan asalnya mereka membenarkan Nabi sekarang bertukar mendustakannya.

Tatkala Rasulullah memaki tuhan-tuhan mereka dan menyesatkan bapa-bapa mereka, pergilah mereka kepada paman beliau tiga kali dan pada tiap-tiap kali ia menjawab mereka dengan baik.

Sesungguhnya sesudah kedatangan orang-orang itu yang belakangan sekali, paman Beliau meminta daripadanya supaya beliau berhenti, tetapi Rasul enggan bahkan tetap menyiarkan agama sedang paman Beliau tetap pula membela.

Dimasa orang-orang quraisy melihat hal itu, mulailah mereka menyakiti Beliau, dan mengejek Beliau tetapi Nabi selalu menghadapi mereka dengan sabar, tenang dan suka memaafkan. Kemudian gangguan itu ditujukan kepada sahabat-sahabat Nabi tiap-tiap kabilah menyiksa siapa saja yang masuk islam dari golongan mereka dengan siksaan yang pedih. Lalu Nabi memerintah mereka berhijrah ke Habsyah. Berhijrahlah 10 orang sahabat dan 5 orang perempuan dan mereka kembali sesudah 3 bulan. Inilah pertama hijrah dalam islam.

Pada waktu itu, Hamzah paman Nabi saw dan Umar bin Khatab masuk islam.

Pada tahun yang ketujuh dari keNabian, kaum quraisy mengepung Nabi dan ahlinya. Mereka mengambil keputusan memutuskan perhubungan terhadap Nabi dan ahli beliau atau sehingga keluarga Nabi menyerahkan beliau kepada mereka untuk dibunuh. Untuk ini mereka menulis supucuk surat dan menggantungkannya di Ka’bah. Sesudah Nabi masuk pengepungan, beliau perintahkan sahabat-sahabat berhijrah ke Habsyah. Berhijrahlah 33 orang lelaki dan 11 orang perempuan.

Di tahun yang kesepuluh, bangkitlah beberapa jago quraisy untuk mengoyak surat itu, lalu dikoyak. Keluarlah Nabi bersama pengikutnya dari kepungan itu. Sesudah mereka tinggal 3 tahun lamanya di Syi’ib itu. Tidak makanan masuk kepada Nabi dan ahlinya melainkan dengan jalan sembunyi.

Dalam tahun ini datanglah utusan Nashara Najran kepada Nabi dan mereka masuk islam. Dalam tahun itu meninggal Siti Khadijah dan paman Nabi, Abi Thalib. Nabi kawin dengan Saudah dan bercampur dengannya. Lalu mengadakan ‘aqad dengan Aisyah, tatapi beliau tidak bercampur dengannya. Sesudah paman beliau meninggal, gangguan quraisy bertambah hebat. Oleh karena itu Nabi berhijrah ke Thaif menuju Banu Tsaqief. Nabi tinggal sebulan diantara mereka dan mengajak mereka, tetapi orang-orang itu tidak menurut beliau, malah mereka sakiti beliau dengan melontar beliau dengan batu-batu. Nabi kembali ke mekkah.

Dalam tahun kesebelas, Allah muliakan beliau dengan isra’ mi’raj; pada ketika itu diwajibkan sembahyang yang lima dan tahun ini juga Nabi keluar ke kabilah-kabilah mengajak mereka masuk islam. Maka berimanlah 6 orang dari bangsa arab Madinah.

Dalam tahun kedua belas, datanglah kepada Nabi 12 orang laki-laki dari arab madinah. Mereka beriman kepadanya dan kembali ke madinah. Dengan begini tersiarlah islam di situ.

Dalam tahun ketiga belas dari keNabian, datanglah kepada Nabi 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan dari arab Madinah. Mereka beriman kepada beliau dan kembali ke Madinah. Maka bertambah tersiarlah islam di situ. Dalam tahun ini juga Nabi memerinthakan sahabat-sahabatnya berhijrah ke Madinah. Tatkala orang-orang quraisy mendengar ini, mereka ambil keputusan hendak membunuh Nabi, lalu Allah perintah beliau berhijrah, sedang sekeliling rumah beliau, malam hendak berhijrah itu, telah dikelilingi oleh kaum quraisy. Nabi keluar antara mereka sesudah Allah jadikan mereka tertidur. Nabi pergi bersama Abu Bakar ke Gua Hira dan keduanya bersembunyi di situ selama 3 malam, pada hari ketiga mereka berjalan sehingga sampai di Quba pada hari yang kedua dari Rabiul Awal. Nabi tinggal di Quba 22 malam. Dalam pada itu Nabi mendirikan masjid Quba.

Kemudian Nabi pindah ke Madinah dan dalam perjalanan Nabi dapati jum’ah, lalu beliau sembahyang jum’ah. Inilah pertama shalat  jum’ah dan khutbahnya merupakan khutbah pertama  dalam islam. Tatkala Nabi sampai ke Madinah, keluarlah orang-orang menemui Beliau dengan gembira atas kedatangannya.

Nabi singgah di rumah Abi Ayyub Al Anshari. Sesudah menetap, Nabi mengutus orang mencari keluarga beliau yang ketinggalan. Lalu mereka ini datang bersama Abdullah Bin Abu Bakar. Orang-orang musyrik mekkah menghalangi orang lemah berhijrah, Nabi do’akan untuk orang lemah ini dalam sembahyang dan inilah asal mula adanya doa Qunut.

.

««««« menu «««««

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here