Sopan Santun di Dalam Rumah

0
20

Dalam kitab Akhlaqul Banein karangan Umar Baradja. Dijelaskan mengenai sikap/ Sopan Santun di dalam rumah. Berikut ini adalah nasihat-nasihat yang baik sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari:

 Sopan Santun di Dalam Rumah

 1. Setiap anak wajib memperhatikan sopan santun di dalam rumahnya dnegan menghormati kedua orang tuanya, saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan nya serta setiao orang di rumah.Ia tidak boleh melakukan sesuatu yang membuat marah salah seorang dari mereka dan tidak boleh melawan kepada saudaranya yang lebih tua dan tidak boleh bertengkar dengan saudaranya yang lebih kecil serta tidak boleh mengganggu pelayan rumah.Apabila ia bermain, maka ia pun bermain dengan teratur, tanpa berteriak dan bertingkah yang tidak pantas baginya, terutama bilamana di dalam rumah ada salah seorang yang sedang tidur atau sakit.
 1. Hendaklah ia memelihara perkakas rumah. Maka ia tidak boleh memecahkan barang-barang pecah belah, tidak merusak pintu-pintu serta tidak boleh merusak tanaman-tanaman.Apabila ia mempunyai kucing atau ayam, maka ia pun harus memberinya makanan dan minuman serta tidak mengganggunya.

.

Sopan Santun Anak Terhadap Ibunya

 1. Wahai anan yang beradab! Apabila engkau mengetahui jerih payah ibumu dalam memeliharamu dan besarnya kecintaanya untukmu, maka dengan apakah akan membalasnya? Tentu saja, engkau tidak mampu membalas ibumu. Kewajjibanmu adalah mengamalkan sopan santun ini.
 2. Hendaklah engkau mematuhi perintah-perintahnya disertai kecintaan dan penghormatan. Engkau kerjakan segala sesuatu yang mengembirakan hatinya. Engkau selalu terseyum di hadapannya dan menjabat tangannya setiap hari serta mendo’akannya panjang umur dalam keadaan sehat walafiat.
 3. Hendaklah engkau waspada terhadap segala sesuatu yang menyakitkan hatinya. Janganlah berwajah cemberut bila ia menyuruhmu melakukan sesuaatu atau marah kepadamu. Jangan berdusta kepadanya atau memakinya atau berbicara dengan perkataan yang buruk dihadapannya, atau melihat kepadanya dengan pandangan yang tajam dan jaganlah mengeraskan suaramu melebihi suaranya.Apabila engkau minta sesuatu dari ibumu, maka janganlah memintanya dihadapan tamu. Apabila ia menolakmu, maka diamlah. Janganlah engkau marah, menangis atau menggerutu terhadapnya.

.

Sopan Santun Anak Terhadap Ayahnya

 1. Wahai anak yang tercinta! Engkau harus bersikap sopan santun terhadap ayahmu sebagaimana engkau bersikap sopan santun terhadap ibumu, mematuhi perintah-perinthanya dan mendengarkan nasihat-nasihatnya, karena ia tidak menyuruhmu kecuali dengan sesuatu yang berguna untukmu dan ia tidak melarangmu, kecuali dari sesuatu yang merugikanmu.
 2. Hendaklah senantiasa engkau meminta keridhaannya dengan menjaga ktab-kitab dan pakaian-pakaian serta semua peralatan belajarmu. Engkau mengaturnya di tempatnya dan tidak menghilangkan sesuatu pun darinya. Hendaklah engkau bersungguh-sungguh dalam membaca pelajaran-pelajaranmu.Hendakah engkau mengerjakan segala sesuatu di dalam dan di luar rumah yang menyenangkan hatinya dan janganlah memaksa ayahmu membelikan sesuatu untukmu. Janganlah mengganggu salah seorang dari saudaramu, laki-laki ataupun perempuan.
 3. Apabila engkau menyenangkan kedua orang tuamu, maka Tuhanmu akan meridhaimu dan engkaupun akan hidup bahagia di dunia dan akhirat.

.

Sopan Santun Anak Terhadap Saudara-saudaranya

 1. Saudara laki-laki dan saudara perempuanmu adalah orang-orang yang paling dekat kepadamu setelah kedua orang tuamu. Apabila engkau ingin ayah dan ibumu gembira terhadapmu, maka bersikap sopan terhadap mereka dengan menghormati saudara-saudara laki-lakimu yang lebih tua dan saudara-saudara perempuamu yang lebih tua dan mencintai mereka dengan cinta yang tulus ikhlas. Engkau ikuti nasihat mereka.Dan sayangilah saudara laki-lakimu yang kecil dan saudara perempuanmu yang masih kecil serta cintailah mereka dengan cinta yang benar. Janganlah engkau mengganggu mereka dengan memukul atau memaki. Jangan memutuskan hubungan dengan mereka atau merusak mainannya, karena hal itu akan membuat marah kedua orang tuamu.
 2. Begitu pula janganlah engkau bertengkar dengan saudaramu yang laki-laki ataupun perempuan bila hendak masuk ke kamar mandi atau menggunakan mainan ataupun duduk di atas kursi atau karena sesuatu hal lainnya. Hendaklah engkau bersabar dan selalu mengalah. Hal ini akan menyenangkan kedua orang tuamu dan mendapatkan keridhaan mereka.
 3. Maafkanlah saudaramu jika ia bersalah dan tunjukkan kesalahan dengan lemah lembut agar ia tidak berbuat kesalahan sekali lagi. Jauhilah dari banyak bergurau, karena hal itu menyebabkan dendam dan permusuhan.

Demikianlah semoga bermanfaat.

.

««««« menu «««««